ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อแบบเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 (อ่าน 392) 08 มี.ค. 60
ประกาศ สอบราคาซื้อแบบเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 511) 16 มี.ค. 59
ครูประจำชั้น โหลดเอกสาร งานวัดและประเมินผล เมนู ข้อมูลเอกสารภายใน (อ่าน 686) 16 ต.ค. 58
ประกาศสอบราคาโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้เดี่ยวชั้นประถมศึกษาและชั้นวางรองเท้าแบบ 40 ช่อง (อ่าน 651) 01 ก.ย. 58
แบบฟอร์มการประคุณภาพภายในปี 2557 (SAR) (อ่าน 1180) 30 เม.ย. 58
สอบราคาซื้อแบบเรียนปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อ (อ่าน 652) 31 มี.ค. 58
เลขบัตรที่ได้รับของรางวัลงานสถาปนาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ (อ่าน 647) 24 มี.ค. 58
รายงานการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (อ่าน 820) 04 มี.ค. 58
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควน (อ่าน 922) 16 ก.พ. 58
รายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบความพร้อมเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 503) 12 ก.พ. 58
รายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบความพร้อมเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 486) 12 ก.พ. 58
รายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบความพร้อมเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 466) 12 ก.พ. 58
รายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบความพร้อมเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 483) 12 ก.พ. 58
รายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบความพร้อมเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 493) 12 ก.พ. 58
รายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบความพร้อมเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 476) 12 ก.พ. 58
รายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบความพร้อมเข้าศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 3 (อ่าน 477) 12 ก.พ. 58
รายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบความพร้อมเข้าศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 592) 12 ก.พ. 58
รายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบความพร้อมเข้าศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 682) 12 ก.พ. 58
รายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบความพร้อมเข้าศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 710) 12 ก.พ. 58
ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คนใหม่ (อ่าน 1007) 19 ส.ค. 56
คำขวัญวันแม่ ๒๕๕๖ (อ่าน 1348) 11 ส.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูภวัต เพชรบูรณิน (อ่าน 987) 01 ก.ค. 56
แบบฟอร์ม คำสั่ง บันทึกข้อความ (อ่าน 2264) 28 มิ.ย. 56
ประกาศสอบราคาโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี่เดี่ยวชั้นประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (อ่าน 988) 26 มี.ค. 56
ประกาศสอบราคาซื้อแบบเรียนระดับประฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 748) 25 มี.ค. 56
เว็บไซต์ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 Online (อ่าน 1865) 22 ก.พ. 56