ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งเรื่องวัดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่)
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศแจ้งเรื่องวัดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
We're looking for 2 positions for foreign English teachers
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น อ.1 และ ป.1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบ O-Net นักเรียนระดับชั้น ป.6 วันที่ 25 ม.ค. - 5 ก.พ. 64
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
แจ้งรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ วันที่ 28 ธ.ค.63-3 ม.ค.64
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 63
ขอความร่วมมือผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อราชการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
แจ้งเรียนชดเชยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 63
แจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคโควัด 19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชและทำบุญศาลหลักเมืองคลองท่อม
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา (กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน)
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน(เพิ่มเติม) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชั้นอนุบาลปีที่ 1
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 62
สอบราคาซื้อแบบเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 60
ประกาศ สอบราคาซื้อแบบเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 59
ครูประจำชั้น โหลดเอกสาร งานวัดและประเมินผล เมนู ข้อมูลเอกสารภายใน
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 58
ประกาศสอบราคาโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้เดี่ยวชั้นประถมศึกษาและชั้นวางรองเท้าแบบ 40 ช่อง
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 58