ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวพิทยา เมืองไทย
รอง ผอ. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
พันธกิจ / จุดมุ่งหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียนปี 59
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
สารสัมพันธ์สู่ชุมชน
แผ่นพับโครงการต่างๆ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ผลสอบ O-NET ปี2558
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/01/2013
ปรับปรุง 02/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 546091
Page Views 760594
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน
สภาพภูมิทัศน์
ระเบียบวินัยของนักเรียน
คุณภาพของครู
การเอาใจใส่ต่อนักเรียน
คุณภาพของนักเรียน
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ค.49 - 18 เม.ย. 50
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณภัทร วิทยาทันต์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 เม.ย. 50 - 23 พ.ย. 51
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ช่วยเกิด
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พ.ย.51 - 30 ก.ย. 52
ชื่อ-นามสกุล : นายปริวัฒน์ ช่างคิด
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 52 - 30 มิ.ย. 53
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี โสภาพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค. 53 - 15 พ.ค. 57
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค. 57- 11 มิ.ย. 57
ชื่อ-นามสกุล : นายพัชรวัฒน์ พรหมอนุมัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มิ.ย. 57 - 29 ธ.ค. 58
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธ.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิทยา เมืองไทย
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค. 59 - ปัจจุบัน