ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวพิทยา เมืองไทย
รอง ผอ. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
พันธกิจ / จุดมุ่งหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียนปี 59
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
สารสัมพันธ์สู่ชุมชน
แผ่นพับโครงการต่างๆ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ผลสอบ O-NET ปี2558
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/01/2013
ปรับปรุง 02/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 546103
Page Views 760606
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน
สภาพภูมิทัศน์
ระเบียบวินัยของนักเรียน
คุณภาพของครู
การเอาใจใส่ต่อนักเรียน
คุณภาพของนักเรียน
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
( จำนวน 45 รูป / ดู 545 ครั้ง )
โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
( จำนวน 30 รูป / ดู 1157 ครั้ง )
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์น้อย)
( จำนวน 48 รูป / ดู 455 ครั้ง )
รับการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาจากกรมฯ
( จำนวน 39 รูป / ดู 323 ครั้ง )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลปาเสมัส
( จำนวน 22 รูป / ดู 267 ครั้ง )
แลคตาซอยจัดกิจกรรม
( จำนวน 9 รูป / ดู 133 ครั้ง )
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
( จำนวน 18 รูป / ดู 324 ครั้ง )
โครงการโรงเรียนรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
( จำนวน 37 รูป / ดู 377 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล
( จำนวน 53 รูป / ดู 429 ครั้ง )
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
( จำนวน 14 รูป / ดู 155 ครั้ง )
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
( จำนวน 30 รูป / ดู 498 ครั้ง )
อนุบาลสัญจร
( จำนวน 85 รูป / ดู 551 ครั้ง )