ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตร Pre-Ammart

เด็กขายมุตตาร ยัททาบารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนการศึกษาผู้มีคะแนนสอบสูงสุด ในการทดสอบประมวลความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6) (Pre-Ammart) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล คะแนนสูงสุดลำดับที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,11:31   อ่าน 196 ครั้ง