ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อแบบเรียนปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อ
ประกาศโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
 เรื่องสอบราคาซื้อแบบเรียนปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแบบเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีรายละเอียดดังนี้


โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2558,00:00   อ่าน 651 ครั้ง