ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประเมินสถานศึกษาพอเพียง ป.1 ฐานแพนเค้กผักโขม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
วิชาการระดับปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 609.45 KB
วิชาการระดับประถมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 603.2 KB
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน"
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.75 MB
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 571.91 KB
กิจกรรมปลูกผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 703.14 KB
กิจกรรมธนาคารความดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
กิจกรรม Recycle เพื่อการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 406.84 KB