ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวพิทยา เมืองไทย
รอง ผอ. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
พันธกิจ / จุดมุ่งหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียนปี 59
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
สารสัมพันธ์สู่ชุมชน
แผ่นพับโครงการต่างๆ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ผลสอบ O-NET ปี2558
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/01/2013
ปรับปรุง 02/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 546087
Page Views 760590
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน
สภาพภูมิทัศน์
ระเบียบวินัยของนักเรียน
คุณภาพของครู
การเอาใจใส่ต่อนักเรียน
คุณภาพของนักเรียน
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ เปิดสอนนักเรียนในระดับ

  - ระดับชั้นปฐมวัย   ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3
                           ระดับชั้นอนุบาล 1  จำนวน  4  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นอนุบาล 2  จำนวน  4  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นอนุบาล 3  จำนวน  4  ห้องเรียน

  - ระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  4  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  4  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  4  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  4  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  4  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  4  ห้องเรียน