ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ช้าง                 หมายถึง   ช้างเผือกเชือกแรกที่พบในอำเภอคลองท่อม

ลูกปัด             หมายถึง   สถาปัตยกรรมโบราณที่ค้นพบที่ตำบลคลองท่อม ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์

                                   วัดคลองท่อม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่

ประกายแสง    หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่น

กนกลายไทย   หมายถึง   ความเป็นไทย